Dolfijntherapie op Curaçao

Onderzoek heeft aangetoond dat dolfijnen kinderen stimuleren om zich verder te ontwikkelen en dat kinderen wel vier keer zo snel leren als ze therapie volgen waarbij interactie is met dolfijnen.

Dolfijntherapie is een behandelmethode, waarin meerder therapeuten samenwerken met speciaal voor de therapie getrainde dolfijnen.
Dolfijntherapie op curaçao bestaat uit tien dagen waarin je elke dag een therapiesessie volgt. Daartussen in is 1 vrij weekend.
Een therapiesessie bestaat uit;
• Pre-therapy: een half uur voorbereiding in een speciale therapie ruimte
• Therapy: op het platform en in het water met de dolfijn
• Post-therapy: douchen en evalueren


|
Tijdens de voorbereiding word je voorbereid op de eigenlijke therapie.
De voorbereiding bestaat uit het verrichten van oefeningen en het spelen van spelletjes die speciaal gebruikt worden om de doelen die aan het begin van de therapieperiode zijn vastgesteld, te realiseren.
De doelstellingen en verwachtingen van de therapie kunnen bestaan uit: het verbeteren van cognitieve functies, effectieve reacties, spraak en/of taal, basale communicatie, sociaal bewustzijn, motoriek, gedragscorrectie, het leggen van oogcontact, vertrouwen/
zelfwaardering.Vanaf de voorbereiding zijn twee personen betrokken bij het kind; één is verantwoordelijk voor de therapie en de ander is verantwoordelijk voor het bijhouden van de verslagen van de sessies.
Op het platform en in het water worden de oefeningen en de gehanteerde therapie methodes verder uitgebreid en geïntensiveerd. Aan het team wordt nu ook een dolfijntrainer en een dolfijn toegevoegd. De therapie richt zich nu meer op de interactie met de dolfijn die een zeer belangrijke rol als stimulator/beloning vervult voor correcte reacties van het kind op de therapie.
Verder stimuleert de dolfijn interactief gedrag en communicatie tussen het kind, de dolfijn zelf, de therapeut en de trainer.

Het laatste deel van de sessie bestaat uit douchen en overleg tussen ouders en de therapeut. Gedurende deze bespreking zal de therapeut samen met de ouders de sessie evalueren en eventueel samen met hen nieuwe ideeën en methodes bespreken die gebruikt kunnen voor de verdere behandeling van het kind.

De eerste therapiedag maken families kennis met het therapieteam en de faciliteiten. Daarnaast word je voorgesteld aan de andere families die deze weken ook het CDTC bezoeken. Ook wordt deze dag een gesprek gevoerd door de therapeut samen met de ouders. In dit gesprek worden de doelstellingen en verwachtingen besproken. Deze worden onder andere gebaseerd op de ontvangen informatie van de therapeuten, artsen en verzorgers thuis en een analyse van de vorige therapierapporten.
Je krijgt een persoonlijke therapeut toegewezen, die de volle tien dagen van het therapie programma met je zal werken.

De ouders worden uitgenodigd om alle sessies te bekijken vanaf een kleine afstand. Het is belangrijk voor de ouders om te zien wat hun kind kan en leert tijdens de sessies. Doordat de therapeuten de ouders erbij betrekken, is ook de verwachting dat bij thuiskomst de ontwikkeling in rap tempo door zal gaan. Opgedane kennis van oefening, kunnen thuis verder doorgang hebben.

Content Management Powered by CuteNews